İmmün sistem, çeşitli organ, hücre tipleri ve proteinlerden oluşur ve yabancı maddeleri tanıyarak enfeksiyonlara karşı savaşır.1

İmmün sistemdeki hücre ve proteinler, enfeksiyonlara hızlı cevap verebilmek için vücudun her yerine kan veya lenfler yoluyla dağılır.1

Daha fazla bilgi için, primer immün yetmezlik konusunda eğitim materyalleri sağlayabilecek hemşire veya doktorunuzla görüşün.

Kan, vücudun bir bölümünden diğerine bağışıklık sisteminin özel hücrelerini ve proteinlerini taşıyan dolaşım sistemidir.1

İmmün sistemin hücreleri, lenfositler (T-hücreleri, B-hücreleri), nötrofiller ve monosit/makrofajlar olarak ayrılırlar. Bunların hepsi kanda bulunur ve beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) olarak bilinir. İmmün sistemin proteinlerinin çoğunluğu sinyal veren proteinler (genelde sitokinler olarak bilinirler), antikorlar ve kompleman proteinlerdir.1

T hücreleri

T Hücreleri

T hücreleri, vücudumuzu patojenlere ve kanser hücrelerine karşı koruyan bağışıklık hücreleridir.2

Her birinin özel fonksiyonları olan farklı türde T hücre lenfositleri bulunmaktadır.
En yaygın T hücre tipleri arasında aşağıdakiler vardır:2

  1. Yardımcı T hücreleri sitotoksik T hücreleri ve makrofajları aktive ederler ve B hücre lenfositlerinden antikor oluşumunu uyarırlar. 2

  2. Sitotoksik T hücreleri enfekte hücreleri, sindirim enzimleri taşıyan kesecikleri kullanarak aktif bir şekilde parçalarlar.2

  3. Düzenleyici T hücreleri daha fazlasına gerek kalmadığı zamanlarda B ve T hücrelerinin aktivitesini baskılayarak bağışıklık cevabını azaltırlar.2

  4. Bellek T hücreleri daha önceden bilinen antijenlere karşı koruma sağlarlar ve bazı patojenlere karşı hayat boyu bağışıklık oluştururlar.2

B Hücreleri

B Hücreleri

B hücreleri hastalık yaratan maddelerle karşılaştığında, antikor üreten plazma hücrelerinin içinde olgunlaşarak tepki verirler. Antikorlar immünoglobulinler olarak da bilinen kandaki oldukça özelleşmiş proteinlerdir. Antikorlar yabancı maddeleri kendilerine bağlar ve onları imha için işaretler.1

Beş temel antikor türü vardır:

  1. IgM antikorları tepki veren ilk antikorlardır. Enfeksiyonun ilk günlerinde önemli koruma sağlarlar. Bu antikorlar, bakterilerin öldürülmesine yardımcı oldukları yer olan kan dolaşımında kalma eğilimi gösterirler.1

  2. IgG antikorları büyük miktarlarda oluşur ve dolaşım sisteminde birkaç hafta boyunca bulunur. Kandan hücrelere kolaylıkla geçebilir. Sadece IgG antikorları plasenta yoluyla anneden yenidoğana geçerek bebekte bağışıklık oluşturur.1

  3. IgA antikorları, gözyaşı, tükürük ve mukus gibi vücut sıvılarında salgılanır. Solunum yollarında ve bağırsaklarda enfeksiyona karşı koruma sağlarlar. Bazı IgA antikorları dolaşım sistemine de geçebilir.1

  4. IgE antikorları normalde az miktarlarda bulunur ve alerjik reaksiyonlarda önemlidir.1

  5. IgD antikorları B hücrelerinin yüzeyinde mevcut olabilir, ancak işlevleri günümüzde tam olarak anlaşılamamıştır.1

Antikorlar, bağışıklık sistemine mikropların yok edilmesi gerektiğini bildirerek patojenleri öldürmeyi kolaylaştırır.1

Fagositler

Fagositler, patojeni çevreleyerek ve sindirerek yutan hücrelerdir. Temel fagosit türleri nötrofiller, monositler ve makrofajlardır. Makrofajlar süpürücü gibi davranır. Antikorların bağlandığı istilacı patojenleri ararlar ve sonra diğer makrofajların gelip bunları yok etmesi için alarm sinyalleri gönderirler.1

Kompleman Sistem

Kompleman sistemi, patojenlere karşı savunmak için düzenli olarak çalışan kan dolaşımındaki bir grup proteindir. Bu proteinler vücudu enfeksiyondan kurtarmak için antikorlar ve fagositler ile çalışırlar.1